123/2015 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 2015 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 19. května 2015 Nabývá účinnosti: 1. června 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 254/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
123

VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2015,
kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 444/2011 Sb.:


§ 1

        (1)  Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec, je uveden v příloze č. 1.

        (2)  Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav, je uveden v příloze č. 2.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2015.


Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 123/2015 Sb.

Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec
Příloha PDF (132 kB)


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 123/2015 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha č. 1 - Seznam znaleckých oborů a odvětví, pro které může být jmenován znalec
Příloha č. 2 - Seznam znaleckých oborů, pro které může být zapsán znalecký ústav
Zavřít
MENU