121/2015 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky

Částka: 051 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. května 2015 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 30. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 21. května 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
121

SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 30. dubna 2015
o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky


        Ministerstvo pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), sděluje, že vláda svým usnesením ze dne 15. dubna 2015 č. 276 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky.


Ministryně:
Ing. Šlechtová v. r.

MENU