106/2015 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. května 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 4. května 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
106

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015
o oborech státní služby


        Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Obory státní služby

        Obory státní služby jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:

1.   Nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby.

2.   Nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby.


§ 3
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
Příloha k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.

Obory státní služby
Příloha PDF (192 kB)


MENU