106/2015 Sb.Nařízení vlády o oborech státní služby

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. května 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 4. května 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2019
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

106

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. dubna 2015

o oborech státní služby

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:

§ 1

Obory státní služby

Obory státní služby jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1

Nařízení vlády č. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby.

2

Nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 106/2015 Sb.

Obory státní služby

Příloha PDF (192 kB)
MENU