104/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. května 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
104

ZÁKON
ze dne 10. dubna 2015,
kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 67/2013 Sb.


Čl. I

        Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, se mění takto:

        1.  V § 2 písm. a) bodě 2 a písm. b) bodě 2 se slova „vlastnictví bytů“ nahrazují slovy „bytové spoluvlastnictví“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 67/2013 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna energetického zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU