101/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. dubna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 22. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
101

VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny,
o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce
povinen zajišťovat v provozovně        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 5a odst. 8 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 294/2013 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, se mění takto:

        1.  V § 3 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Úřední hodiny každé provozovny musí být stanoveny tak, aby insolvenční správce v každé provozovně zajišťoval činnosti podle § 4. Úřední hodiny žádné provozovny nesmí být zároveň stanoveny na pracovní den, kdy insolvenční správce nebo ohlášený společník, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, pravidelně zajišťuje činnost v sídle insolvenčního správce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU