101/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

Částka: 042 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. dubna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 22. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU