100/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 042 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. dubna 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory
v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb., nařízení vlády č. 32/2013 Sb. a nařízení vlády č. 118/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU