73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Částka: 036 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 2015 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
73

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2015
o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „Natura 2000“).


§ 2

Oblasti Natura 2000

        Oblastmi Natura 2000, na které lze poskytnout platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „platba“), jsou

a)   ptačí oblasti2) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3),

b)   evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu4) nacházející se na území 1.  zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), nebo

c)   oblasti s jinými environmentálními omezeními5), kterými jsou území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3), které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Oblasti Natura 2000
§ 3 - Žadatel o poskytnutí platby
§ 4 - Žádost o poskytnutí platby
§ 5 - Platba
§ 6 - Podmínky poskytnutí platby
§ 7 - Oznámení o převodu obchodního závodu
§ 8 - Poskytnutí snížené platby
§ 9 - Neposkytnutí platby
§ 10 - Vrácení platby
§ 11 - Společné ustanovení
§ 12 - Zaokrouhlování
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU