68/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

Částka: 034 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
68

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015
o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku        Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví pro vojáky z povolání seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výši stabilizačního příspěvku.


§ 2

Seznam speciálních odborností a činností

        Speciálními odbornostmi a činnostmi nezbytnými pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie jsou

a)   výkon povolání lékaře nebo zubního lékaře, který je oprávněn k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Seznam speciálních odborností a činností
§ 3 - Výše stabilizačního příspěvku
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU