64/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 031 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. dubna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 31. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. května 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
64

VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2015,
kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování
se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách
jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU