59/2015 Sb.Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. března 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
59

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání


        Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení stanoví

a)   výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,

b)   druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,

c)   výši zvláštního příplatku podle jednotlivých druhů služebních činností.


§ 2

Služební tarif

        (1) Výše služebních tarifů pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Služební tarif
§ 3 - Zvláštní příplatek
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví
Zavřít
MENU