57/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

Částka: 028 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. dubna 2015 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. února 2015 Nabývá účinnosti: 1. července 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
57

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2015
o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu
a způsobu jejich zapisování        Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:§ 1

Rozsah zapisovaných údajů

        Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) je pro informační systém o služebním platu editorem zapisovaných údajů o

a)   vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství1), a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b)   vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství1), a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c)   ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah zapisovaných údajů
§ 2 - Způsob zapisování údajů do informačního systému o služebním platu
§ 3 - Přechodná ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství
Příloha č. 2 - Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství
Příloha č. 3 - Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem
Zavřít
MENU