27/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 014 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. února 2015 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 1. března 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
27

VYHLÁŠKA
ze dne 30. ledna 2015,
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2008 Sb.:


Čl. I

        V § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 478/2008 Sb., se slova „a odpady, za jejichž výkup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti,“ zrušují.


Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

MENU