15/2015 Sb.Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. ledna 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. ledna 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
15

ZÁKON
ze dne 14. ledna 2015
o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZRUŠENÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY, STANOVENÍ HRANIC VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ A ZMĚNA HRANIC KRAJŮ


§ 1

Zrušení vojenského újezdu Brdy

        (1)  Vojenský újezd Brdy a Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy se sídlem v obci Jince se uplynutím dne 31. prosince 2015 zrušují.

        (2)  Dnem 1. ledna 2016 se připojuje dosavadní katastrální území vojenského újezdu Brdy

a)   Borovno v Brdech k území obce Borovno,

b)   Bratkovice v Brdech k území obce Bratkovice,

c)   Dobřív v Brdech k území obce Dobřív,

d)   Drahlín v Brdech k území obce Drahlín,

e)   Felbabka v Brdech k území obce Felbabka,

f)    Číčov v Brdech k území obce Spálené Poříčí,

g)   Hvozdec v Brdech k území obce Hvozdec,

h)   Chaloupky v Brdech k území obce Chaloupky,

i)    Jince v Brdech k území obce Jince,

j)    Křešín v Brdech k území obce Křešín,

k)   Láz v Brdech k území obce Láz,

l)    Malá Víska v Brdech k území obce Malá Víska,

m)  Mirošov v Brdech k území obce Mirošov,

n)   Míšov v Brdech k území obce Míšov,

o)   Nepomuk v Brdech k území obce Nepomuk,

p)   Obecnice v Brdech k území obce Obecnice,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZRUŠENÍ VOJENSKÉHO ÚJEZDU BRDY, STANOVENÍ HRANIC VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ A ZMĚNA HRANIC KRAJŮ
§ 1 - Zrušení vojenského újezdu Brdy
§ 2 - Změna hranic vojenského újezdu Boletice a vznik nové obce
§ 3 - Změna hranic vojenského újezdu Březina
§ 4 - Změna hranic vojenského újezdu Hradiště a vznik nových obcí
§ 5 - Změna hranic vojenského újezdu Libavá a vznik nových obcí
§ 6 - Sídla újezdních úřadů a hranice vojenských újezdů
§ 7 - Změna hranic krajů
§ 8 - Společná ustanovení o vzniku nových obcí, o občanech obcí a zabezpečení úkolů
§ 9 - Majetkové zabezpečení obcí a krajů
§ 10 - Uspokojování potřeb obyvatel
§ 11 - Průzkum a odstranění ekologické nebo pyrotechnické zátěže na vyčleňovaných katastrálních územích a zaměření nových hranic obcí
§ 12 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna lesního zákona
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
§ 17  
ČÁST SEDMÁ - Změna lázeňského zákona
§ 18  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
§ 19  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ověřování
§ 20  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Zavřít
MENU