5/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. ledna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
5

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel):


Čl. I

        Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění vyhlášky č. 661/2004 Sb., vyhlášky č. 299/2006 Sb. a vyhlášky č. 84/2011 Sb., se mění takto:

        1.  Příloha č. 1 zní:


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

Vzor tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu"
Příloha PDF (160 kB) “.        2.  V příloze č. 2 se za slova „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.“ vkládá nadpis přílohy „Vzor tiskopisuDoklad o rodném čísle““.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU