11/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

Částka: 011 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 30. ledna 2015 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve vyhlášce č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání        V § 7 mají místo slov „dnem 1. ledna 2015“ správně být slova „dnem 15. ledna 2015“.

MENU