358/2014 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

Částka: 142 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 22. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
358

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2014
k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky
v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví        Ministerstvo financí stanoví podle § 54 zákona č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví:


§ 1

Náležitosti a vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu

        Náležitosti žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu jsou uvedeny ve vzoru této žádosti, který je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu

        (1)  Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu jsou údaje,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti a vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
§ 2 - Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu
§ 3 - Skutečnosti umožňující přijetí opatření na vnitrostátním trhu nad rámec konkrétního zadržení zboží
§ 4 - Náležitosti a vzor žádosti o prodloužení lhůty k přijetí opatření na vnitrostátním trhu
§ 5 - Náležitosti a vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh
§ 6 - Způsob a forma vedení evidence padělků
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu
Příloha č. 2 - Vzor žádosti o prodloužení lhůty, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu
Příloha č. 3 - Vzor žádosti o změnu rozhodnutí pro vnitrostátní trh
Příloha č. 4 - Vzor formuláře pro evidenci padělků Evidence vedení padělků (§ 47 zákona č. .../ 2014 Sb.)
Zavřít
MENU