352/2014 Sb.Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

Částka: 141 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
352

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2014
o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024


        Vláda nařizuje podle § 42 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 154/2010 Sb., (dále jen „zákon o odpadech“):


§ 1

        Vyhlašuje se v souladu s právem Evropské unie1) závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, uvedená v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:

  1.
Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.
  2.
Nařízení vlády č. 473/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
Zavřít
MENU