348/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka: 139 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 19. května 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
348

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením
vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:Čl. I

        Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, se mění takto:

        1.  V příloze části B. bodě a. se slova „jedno heslo platné jeden rok“ nahrazují slovy „jeden přístup platný 6 měsíců“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU