345/2014 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

Částka: 138 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2014
o státním rozpočtu České republiky na rok 2015


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2015 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 118 455 070 558 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 218 455 070 558 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a)   zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101 416 800 000 Kč,

b)   změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 416 800 000 Kč.

        (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
Příloha č. 2 - CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 3 - CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL
Příloha č. 4 - UKAZATELE KAPITOL
Příloha č. 5 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
Příloha č. 6 - FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy)
Příloha č. 7 - FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Zavřít
MENU