341/2014 Sb.Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 19. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU