322/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Částka: 128 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. prosince 2014 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 17. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 17. prosince 2014
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2015 aktualizaci Číselníku zemí (CZEM), zavedeného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sděleními č. 534/2006 Sb. ze dne 27.  listopadu 2006, č. 394/2010 Sb. ze dne 14. prosince 2010, č. 167/2011 Sb. ze dne 13. června 2011, č. 361/2011 Sb. ze dne 22. listopadu 2011, č. 164/2012 Sb. ze dne 18. května 2012 a č. 114/2014 Sb. ze dne 17. června 2014.

        Předmětem aktualizace je změna třímístného alfabetického kódu pro Kosovskou republiku z XKO na XXK.

. . .

Zavřít
MENU