321/2014 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 16. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2014
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 17 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 229/2014 Sb.:§ 1

Způsob zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů

        Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím

a)   sběrných dvorů,

b)   zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona,

c)   velkoobjemových kontejnerů,

d)   sběrných nádob,

e)   pytlového způsobu sběru, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
§ 2 - Biologicky rozložitelné komunální odpady
§ 3 - Papír, plasty, sklo a kovy
§ 4 - Nebezpečné komunální odpady
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU