317/2014 Sb.Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra; Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 15. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
317

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2014
o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích


        Národní bezpečnostní úřad a Ministerstvo vnitra stanoví podle § 28 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Touto vyhláškou se stanoví významné informační systémy a jejich určující kritéria podle § 6 písm. d) zákona.


§ 2

Významné informační systémy

        Významný informační systém naplňující určující kritéria uvedená v § 3 je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Určující kritéria

        (1)  Určující kritéria významného informačního systému se člení na

a)   dopadová určující kritéria a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Významné informační systémy
§ 3 - Určující kritéria
§ 4 - Dopadová určující kritéria
§ 5 - Oblastní určující kritéria
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Významné informační systémy
Příloha č. 2 - Oblastní určující kritéria
Zavřít
MENU