302/2014 Sb.Nařízení vlády o katalogu správních činností

Částka: 123 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. prosince 2014
o katalogu správních činností


        Vláda nařizuje podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Předmět působnosti

        Toto nařízení stanoví katalog správních činností a jejich zařazení do jednotlivých platových tříd.


§ 2

Vymezení některých pojmů

        Pro účely katalogu správních činností se rozumí

a)   koordinací činnosti spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem činnosti (obory, agendy, činnosti) k dosažení jejich souladu,

b)   zajišťováním činnosti s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem činnosti,

c)   komplexními činnostmi činnosti zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem činnosti,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět působnosti
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Katalog správních činností
§ 4 - Účinnost
Příloha - KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Zavřít
MENU