299/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
299

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014,
kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 16a odst. 1 a § 18g odst. 8:


Čl. I

        Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. d) se slova „a vzor formuláře projektu pokusů“ zrušují.

        2.  § 5 včetně nadpisu zní:

㤠5

Vzor formuláře žádosti o schválení
projektu pokusů

        Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU