298/2014 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Částka: 120 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 18. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 11. prosince 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
298

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2014,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků        Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:


§ 1

        V příloze k této vyhlášce se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty1), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví příloha č. 4 oceňovací vyhlášky2). Průměrná základní cena zemědělských pozemků v těchto katastrálních územích je pro každé katastrální území stanovena individuálně, na základě ceny stanovené přílohou č. 4 oceňovací vyhlášky2) a podle výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Příloha - Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků (písmena A až Č)
Zavřít
MENU