274/2014 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Částka: 111 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 25. listopadu 2014 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 19. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
274

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 19. listopadu 2014
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)


        Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., oznamuje s účinností od 1. ledna 2015 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb. ze dne 13. října 2005, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „klasifikace IR-DRG“).

        Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

. . .

Zavřít
MENU