272/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.

Částka: 111 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2014 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 11. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
272

VYHLÁŠKA
ze dne 11. listopadu 2014,
kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb.:


Čl. I

        V § 6a odst. 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 329/2013 Sb., se číslo „650“ nahrazuje číslem „350“.


Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU