242/2014 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

Částka: 103 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. listopadu 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 4. listopadu 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
242

VYHLÁŠKA
ze dne 4. listopadu 2014
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2015 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.
Příloha k vyhlášce č. 242/2014 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015
Příloha PDF (210 kB)


MENU