224/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 095 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. října 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. října 2014 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU