199/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Částka: 083 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. září 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. září 2014 Nabývá účinnosti: 1. října 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU