189/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. září 2014 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 22. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 1. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


189

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb., zní:

Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022

Příloha PDF (187 kB)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

Ministr:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.

Zavřít
MENU