189/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 2. září 2014 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 22. srpna 2014 Nabývá účinnosti: 1. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
189

VYHLÁŠKA
ze dne 22. srpna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

        Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb., zní:


Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb.

Termíny jarních prázdnin od školního roku 2016/2017 do školního roku 2021/2022
Příloha PDF (187 kB) “.Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.


Ministr:
PhDr. Chládek, MBA, v. r.

MENU