175/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. září 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
175

ZÁKON
ze dne 23. července 2014,
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V příloze k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009 Sb., se slovo „Kokořínsko“ nahrazuje slovy „Kokořínsko - Máchův kraj“ a slova „výnos MK ČSR č. j. 6070/1976“ se nahrazují slovy „nařízení vlády č. 176/2014 Sb.“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

MENU