166/2014 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel

Částka: 069 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. srpna 2014 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 31. července 2014 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
166

VYHLÁŠKA
ze dne 31. července 2014,
kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky,
prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky
a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 8 odst. 3 a § 24b odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 436/2003 Sb.:


§ 1

Vnější označení příslušníka Vězeňské služby
České republiky

        (1)  Příslušník Vězeňské služby České republiky (dále jen „příslušník“) vykonává službu ve služebním stejnokroji Vězeňské služby České republiky (dále jen „služební stejnokroj“), nestanoví-li generální ředitel Vězeňské služby České republiky jinak.

        (2)  Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován těmito specifickými prvky:

a)   složení, střih a jeho barevné provedení,

b)   odznaky na čelní části pokrývky hlavy a hodnostní označení,

c)   textilní znaky, a to

1.   rukávové znaky určující příslušnost k České republice,

2.   rukávové domovenky rozlišující příslušnost k vězeňské stráži nebo justiční stráži,

3.   domovenky označené textem Vězeňská služba, vězeňská stráž, justiční stráž, pyrotechnik nebo psovod,

d)   barva stejnokrojových košil,

e)   identifikační číslo,

f)    stejnokrojové knoflíky,

g)   rezortní oborový znak určující příslušnost k Vězeňské službě České republiky (dále jen „Vězeňská služba“).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky
§ 2 - Vzory služebních stejnokrojů
§ 3 - Vnější označení služebních stejnokrojů
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Rezortní oborový znak
§ 13 - Prokazování příslušnosti k Vězeňské službě
§ 14 - Identifikační číslo
§ 15 - Identifikační štítek
§ 16 - Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel Vězeňské služby
§ 17 - Přechodná ustanovení
§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vnější označení příslušníka Vězeňské služby
Příloha č. 2 - Vzory služebních stejnokrojů, jejich barevné provedení a vnější označení
Příloha č. 3 - Rukávová páska pověřeného orgánu Vězeňské služby
Příloha č. 4 - Vzory některých doplňků služebních stejnokrojů
Příloha č. 5 - Rezortní oborový znak
Příloha č. 6 - Vzor služebního průkazu
Příloha č. 7 - Vzory typově odlišných služebních průkazů
Příloha č. 8 - Vzory identifikačního čísla
Příloha č. 9 - Vzor identifikačního štítku
Příloha č. 10 - Vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel
Zavřít
MENU