162/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 066 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 4. srpna 2014 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 10. července 2014 Nabývá účinnosti: 4. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU