134/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. července 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 14. července 2014 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 246/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2014,
kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy
pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení
a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., k provedení § 10 odst. 3 veterinárního zákona:


Čl. I

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU