131/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. července 2014 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 3. července 2014 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
131

VYHLÁŠKA
ze dne 3. července 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5, § 4 odst. 9 a § 9 odst. 9 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Oznámení v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Oznámení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o stanovení požadavků na hnojiva
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o skladování a způsobu používání hnojiv
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU