119/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

Částka: 051 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. června 2014 Nabývá účinnosti: 1. července 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. června 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb.,
o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby,
ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.        Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. a) bodu 3 se slova „§ 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU