118/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 051 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 2014 Nabývá účinnosti: 1. července 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 428/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
118

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. června 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb.,
kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 11 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 159/2007 Sb. a zákona č. 192/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1 a 3 zákona:


Čl. I

        V § 1 nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU