111/2014 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

Částka: 046 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. června 2014 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 13. června 2014 Nabývá účinnosti: 18. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 13. června 2014
o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013


        Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu celkové množství elektřiny a plynu spotřebované v České republice v roce 2013, za které účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu:

        1.  Celkové množství elektřiny, za které účastníci trhu s elektřinou hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu, spotřebované v České republice v roce 2013, činilo

. . .

Zavřít
MENU