95/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 040 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. května 2014 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. května 2014 Nabývá účinnosti: 13. června 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
95

VYHLÁŠKA
ze dne 19. května 2014,
kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 1 písm. c), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 a § 19 odst. 1:


Čl. I

        Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb. a vyhlášky č. 398/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se za slovo „předmětů“ vkládají slova „a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“.

        2.  V úvodní větě vyhlášky se slova „a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c), § 13 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 1 písm. c)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Závěrečné ustanovení
Čl. IV - Účinnost
Zavřít
MENU