89/2014 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. května 2014 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 21. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON
ze dne 23. dubna 2014
o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů
a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Účel zákona

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu podle tohoto zákona je získání peněžních prostředků na úhradu

a)   jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu splatných v roce 2014, včetně jmenovitých hodnot nebo jistin derivátů souvisejících s úhradou jmenovitých hodnot nebo jistin státního dluhu splatných v roce 2014,

b)   jmenovitých hodnot státních dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok, odkupovaných z trhu v roce 2014,

c)   případných předčasných splátek jmenovitých hodnot státních dluhopisů,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Splatnost závazků
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU