85/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. května 2014 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 9. května 2014 Nabývá účinnosti: 17. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
85

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2014,
kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3 a § 17 odst. 1:Čl. I

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU