80/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. května 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 7. května 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU