74/2014 Sb.Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Částka: 028 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. dubna 2014 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 10. dubna 2014 Nabývá účinnosti: 1. května 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
74

VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2014
o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní        Ministerstvo financí stanoví podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů:


§ 1

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní informace týkající se osob, které jsou podle právních předpisů jiného členského státu podrobeny v tomto státě zdanění, o

a)   druhu jejich příjmu, kterým je

1.   příjem ze závislé činnosti,

2.   příjem z nájmu nebo pachtu nemovité věci nebo bytu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU