44/2014 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 21. března 2014 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 28. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 21. března 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU