25/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Částka: 011 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 19. února 2014 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 19. února 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
25

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. ledna 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací
v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,
ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis části první zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU