17/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. ledna 2014 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 23. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2014 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2014,
kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 122/2012 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb., vyhlášky č. 334/2008 Sb., vyhlášky č. 290/2010 Sb. a vyhlášky č. 177/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 13 odstavec  3 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU