4/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. ledna 2014 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 2. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

VYHLÁŠKA
ze dne 2. ledna 2014,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb.,
o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství
a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb.:


Čl. I

Změna jednacího řádu státního zastupitelství

        Vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb., vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb., vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb. a vyhlášky č. 462/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna jednacího řádu státního zastupitelství
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU