114/2014 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.

Částka: 114 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 2. prosince 2014 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 2. prosince 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů        V části první hlavě II v § 5 odst. 1 písm. c) mají místo slov „služby péče o dítě v dětské skupině4),“ správně být slova „služby péče o dítě v dětské skupině,“.

MENU